/ Αρχική / Ευμέλεια / Φιλοσοφία

Φιλοσοφία

Προχωρώντας στον 21ο αιώνα έχουμε τη δυνατότητα να επανατοποθετηθούμε ως άτομα απέναντι στην καθημερινή μας αλληλεπίδραση με τη φύση, στις σχέσεις με τους συνανθρώπους μας, στο πώς προσεγγίζουμε την επαγγελματική μας κατεύθυνση και τις αποφάσεις που την αφορούν, καθώς και τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας. Είμαστε σε ευτυχή θέση στην ανθρώπινη ιστορία, ώστε να κατέχουμε την πολύτιμη εμπειρία του παρελθόντος και παράλληλα τη δυνατότητα ανάπτυξης της κατάλληλης τεχνολογίας για την επίλυση των μεγαλύτερων προβλημάτων μας.

Η πρόθεσή μας είναι, κάνοντας χρήση της ωριμότητας και της εφευρετικότητας που υπάρχει, να κάνουμε έργα τα οποία σέβονται τη φύση και τους συνανθρώπους μας. Έργα τα οποία θα παρέχουν συνεχή αειφόρο ανάπτυξη και συγχρόνως θα αποτελούν παράδειγμα εναλλακτικών μοντέλων για πολλά από τα αδιέξοδα τα οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα ως ανθρωπότητα.

Προσεγγίζουμε τη σχέση μας με τη φύση με σεβασμό και αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με ολιστική ματιά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η φύση δεν αποτελεί απλώς ένα δέντρο αλλά ένα σύνθετο οργανισμό.

Η ομοιοδυναμική καλλιέργεια μας δίνει τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τη φύση να αυτοϊαθεί χρησιμοποιώντας τις εσωτερικές τις δυνάμεις οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν την ζωτικότητα και την ποιότητα της. Έχουμε ευθύνη προς τη φύση και επιθυμία μας είναι να της ανταποδώσουμε τα μέγιστα.

Η σχέση μας με τους επισκέπτες μας και το κοινό που αγοράζει τα προϊόντα μας είναι βασισμένη στο σεβασμό. Πρόθεσή μας είναι η δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και εκπαιδευτικής χροιάς για όσους έρχονται σε κοντινότερη επαφή με αυτά.

Στα έργα μας επιλέγουμε την ενσωμάτωση τεχνολογιών και τεχνικών οι οποίες σέβονται τις περιορισμένες πια πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας μας.

  • Για την κατασκευή των εγκαταστάσεων χρησιμοποιούμε φιλικά προς τη φύση υλικά τα οποία έχουν σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ενσωματώνουν τη δύναμη της φύσης όπως αυτή της εισροής της ζωτικής δύναμης από το Νότο
  • Για τη ψύξη και θέρμανση των κτιρίων χρησιμοποιείται γεωθερμική ενέργεια μέσω θερμικών αντλιών, περιορίζοντας τη χρήση πετρελαίου και ηλεκτρισμού
  • Φυσική διαχείριση αποβλήτων μέσω ριζικού συστήματος το οποίο ανακυκλώνει το χρησιμοποιημένο νερό και φτιάχνει κομπόστα
  • Ανακυκλώνουμε το νερό από τις κτιριακές μας εγκαταστάσεις και το χρησιμοποιούμε για τις ανάγκες του αγροκτήματος
  • Στην καλλιέργεια κάνουμε κομπόστα από όλα τα οργανικά υλικά του αγροκτήματος καθώς και των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων
  • Στο μέλλον, ευχόμαστε να επιτύχουμε εκατό τις εκατό αυτάρκεια με τη χρήση της ηλιακής και αιολικής ενέργειας