/ Αρχική / Εκπαίδευση & Συμβουλευτική / Για Δευτεροβάθμια

Για Δευτεροβάθμια

Τίτλος προγράμματος :  “Τα πέντε στοιχεία της αυτάρκειας”

Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνεται  αρχικά μια περιήγηση των μαθητών στους εσωτερικούς χώρους όπου μιλάμε για  βιοκλιματική αρχιτεκτονική και φυσικά υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον που έχουν χρησιμοποιούνται στην δόμηση. Συνεχίζοντας στον εξωτερικό χώρο, γίνεται ιστορική – πολιτιστική αναδρομή στην καλλιέργεια της ελιάς και ανάλυση της σπουδαιότητας του ελαιολάδου και της ελιάς στην διατροφή του ανθρώπου, αναλύοντας τις πρακτικές της Ομοιοδυναμικής και βιολογικής καλλιέργειας. Αναφερόμαστε στην σπουδαιότητα της συγκαλλιέργειας αμπελιού, ελιάς, αμυγδαλιάς, πεύκου και κυπαρισσιού, καθώς και για την σημασία και την λειτουργία των λαχανόκηπων σε ένα βιώσιμο αγρόκτημα, αλλά και την σημασία των ζώων. Γίνεται παρουσίαση των  τεχνολογιών περιβάλλοντος  όπως ο φυσικός βιολογικός καθαρισμός και η γεωθερμική ψύξη – θέρμανση.

Η περιήγηση είναι σχεδιασμένη βάσει της εκπαιδευτικής ύλης του σχολείου και χρησιμοποιείται η ίδια ορολογία στοχεύοντας στην εμπέδωση και την εμβάθυνση της θεωρητικής γνώσης μέσα από τα εργαστήρια. Η περιήγηση στον χώρο διαρκεί περίπου μία ώρα και περιλαμβάνει Χ σταθμούς στους οποίους επιδεικνύεται το προς μελέτη αντικείμενο και αναλύεται με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών (ερωτήσεις – απαντήσεις, γρίφοι, παράθεση εμπειριών) και μέσω μικρών εργαστηρίων προσομοίωσης.

Ακολουθούν εργαστήρια τα οποία έχουν ως στόχο την ενίσχυση της συνεργατικότητας και του διαλόγου των μαθητών. Το γνωστικό αντικείμενο των εργαστηρίων είναι η αειφόρος ανάπτυξη και η εφαρμογή της σε τοπικές κοινωνίες. Οι μαθητές μέσα από ομάδες εργασίας θα κληθούν να προτείνουν βιώσιμες λύσεις σε πραγματικά προβλήματα της τοπικής κοινωνίας τους εξετάζοντας τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια και σαφώς τον μειωμένο αρνητικό αντίκτυπο για τις μελλοντικές γενιές. Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα των εργαστηρίων είναι οι μαθητές να δράσουν ως ενεργοί πολίτες και να είναι σε θέση να εντοπίσουν τα πραγματικά προβλήματα (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά) της τοπικής τους κοινωνίας. Επίσης, θα εμπεδώσουν την σημασία της «βιώσιμης ανάπτυξης» καθώς οι προτεινόμενες λύσεις θα πρέπει να ισορροπούν στο «σκαμπό της αειφορείας» του οποίοι τα τρία πόδια είναι η οικονομία, η κοινωνία και το περιβάλλον. Στο τέλος, η ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματά της σε όλη την ομάδα κάτι το οποίο ενισχύει τον λόγο των μαθητών, την επιχειρηματολογία τους και την μεταδοτικότητά τους. Η δραστηριότητα αυτή διαρκεί περίπου 1.30 ώρα. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για παιχνίδι και φαγητό.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις: 2735300419 & education@eumelia.com